İngilizce » Almanca

I . any [eni, əni] SIFAT inv, attr

II . any [eni, əni] ZAMIR

any road [ˈenirəʊd] ZARF inv NEng

any road → anyway

Ayrıca bak: anyway

any·way [ˈeniweɪ], Am also any·ways [Am ˈeniweɪz] ZARF inv fam

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文