İngilizce » Almanca

I . heart [hɑ:t, Am hɑ:rt] İSİM

3. heart (emotional centre):

Herz nt
ein Herz haben fig
have a heart and ...
have a heart!

8. heart GASTR (firm middle):

Herz nt

9. heart (symbol):

Herz nt

11. heart CARDS (card game):

I . heart-to-ˈheart SIFAT

II . heart-to-ˈheart İSİM

ˈheart fail·ure İSİM no pl

ˈheart-healthy SIFAT

ˈheart mur·mur İSİM

I . ˈheart-search·ing İSİM no pl

ˈhearts·ease, ˈheart's-ease İSİM

ˈheart sur·gery İSİM no pl

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文