İngilizce » Almanca

ˈage·ing sched·ule, ˈag·ing sched·ule Am İSİM FIN

anti-ˈage·ing, Am anti-ˈag·ing SIFAT inv

ˈcred·it ag·ing İSİM no pl

aging method İSİM TRANSPROC

Teknik Kelime Hazinesi

credit aging İSİM INV-FIN

Teknik Kelime Hazinesi

dispute aging İSİM ECOLAW

Teknik Kelime Hazinesi

I . age [eɪʤ] İSİM

AGE [ˌeɪʤi:ˈi:] İSİM

AGE GASTR, MED kısaltma: advanced glycation end product

AGE

age-gap [ˈeɪʤgæp] İSİM modifier Brit fam

age-group [ˈeɪʤˌgru:p] SIFAT attr, inv

2. age-group SOCIOL:

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文