Almanca » İngilizce

1. haben <hat, hatte, gehabt> (besitzen):

die/wir habens [ja] hum
die/wir habens [ja] iron a.

2. haben <hat, hatte, gehabt> (verfügen):

5. haben <hat, hatte, gehabt> (empfinden):

was hat er/sie denn [o. bloß] [o. nur]?
was hat er/sie denn [o. bloß] [o. nur]?

9. haben <hat, hatte, gehabt> + adj:

10. haben <hat, hatte, gehabt> + infinitiv (verfügen):

18. haben <hat, hatte, gehabt> (erhalten):

da [o. jetzt] hast dus! fam
hab/haben Sie Dank! geh

24. haben <hat, hatte, gehabt> + präp:

das hat jd so an sich dat fam
etw hat es in sich fam
es mit etw dat haben fam

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文