Almanca » İngilizce

I . stel·len [ˈʃtɛlən] FİİL dönüşlü

4. stellen (melden):

sich akk [jdm] stellen MILIT

7. stellen (ergeben):

sich akk [jdm] stellen
sich akk [jdm] stellen

8. stellen reg (stehen):

10. stellen selten (versammeln):

II . stel·len [ˈʃtɛlən] FİİL geçişli

3. stellen (vorziehen):

4. stellen (aufbauen):

10. stellen (aufhalten):

to hunt down sb sep

11. stellen (ansprechen):

15. stellen (übertragen):

to put in sep a claim

Ayrıca bak: Weg , Zehenspitze , Weg , Rede

Weg <-[e]s, -e> [ve:k, pl ˈve:gə] İSİM m

6. Weg (Lebensweg):

Weg
way

Deyimler:

woher des Weg[e]s? veraltet
wohin des Weg[e]s? veraltet

Re·de <-, -n> [ˈre:də] İSİM f

Schuldtitel öffentlicher Stellen phrase RECHW

Teknik Kelime Hazinesi

Stel·le <-, -n> [ˈʃtɛlə] İSİM f

5. Stelle (in Rede etc.):

6. Stelle (Zeitpunkt):

Ayrıca bak: Ort , Ort

Ort1 <-[e]s, -e> [ˈɔrt] İSİM m

ABM-Stel·le İSİM f

offene Stelle phrase PERSW

Teknik Kelime Hazinesi

öffentliche Stelle İSİM f STAAT

Teknik Kelime Hazinesi

an·stel·le, an Stel·le [anˈʃtɛlə] İLGEÇ +gen

Au-pair-Stel·le [oˈpɛ:ɐ̯-] İSİM f

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文